Googles tekstannoncer er stadig det mest brugte af alle online annonceformater. Mulighederne med Google Search Ads er store da du får mulighed for at teste hvad din tilstedeværelse øverst i Googles søgeresultat er værd for din virksomhed.  

Ved at benytte sig af betalte tekstannoncer som efterhånden ligner de organiske resultater mere og mere, højner du dine chancer for at skabe trafik som kan blive til leads og endeligt kunder.  

Konkurrencen er efterhånden så stor når vi taler om betalt annoncering via Google Ads, at det kræver både tid og erfaring at få succes.   

Et af de vigtigste parametre er relevans. Via relevant indhold og budskab driver vi den rigtige trafik til de bedste priser.   

Ikke længere bare annoncer 

Lige som alle andre parametre indenfor digital markedsføring har Google Ads også gennemgået en rivende udvikling. Både i måden annoncerne bliver visualiseret på, men også i måden man kan benytte dem.  

De mest populære måder at arbejde med Google Ads er følgende: 

  • PPC - Pay Per Click 
  • CPA - Cost Per Acquisition 

PPC - Pay Per Click  

Her defineres prisen pr. klik på baggrund af flere parametre. De primære er dog konkurrencesituationen på de/det ord du annoncerer på, samt kvaliteten af annonceopsætningen.   

Netop Googles kvalitetsscoring er med til at sikre at selv mindre og nystartede virksomheder med små budgetter kan gøre sig gældende på Googles søgenetværk. Gør man et bedre og grundigere arbejde end sine konkurrenter, vil man også få mulighed for at placere sig blandt de øverste resultater, til billigere klikpriser.   

CPA - Cost Per Acquisition 

Konkurrencen i Googles betalte segment bliver større og større. Derfor kan det være en rigtig god idé at arbejde ud fra en CPA-strategi. Her defineres hvad man er villig til at betale for en handling. Det kan være et køb, et download af specifik content eller en helt tredje handling. Det vigtige her er at man har mulighed for at sætte en grænseflade for hvad man vil give for sin kunde eller sit lead. 

Uanset om man arbejder ud fra en PPC- eller CPA-strategi, kan det være en god ide at få defineret hvad en kunde er værd for din virksomhed. Vi har derfor lavet en beregner der kan hjælpe dig til at måle livstidsværdien på en kunde (Link til vores CLV beregner). 

Ønsker du mere information om de forskellige muligheder indenfor Google Ads, kan du kontakte os på info@1stplace.dkeller på 51937169.